Filmprojektet Levande Design

Filmprojektet Levande Design startades hösten 2007 av Svensk Form och har som syfte att dokumentera äldre nyckelpersoner inom svensk formgivning. Designhistorikerna och journalisterna Hedvig Hedqvist, Monica Boman, Rebecka Tarschys och Kerstin Wickman har stått för urval och intervjuer. Filmdokumentationen är främst avsedd som arkivmaterial för framtida forskning. Varje intervju är ett personligt porträtt, inspelat utan brådska och sparat i sin helhet. För en bredare publik är avsikten att sammanställa filmerna till en redigerad TV-version. Korta klipp ur intervjuerna finns nu sökbara via webben.

Filmprojektet Levande Design är ett samarbete mellan Svensk Form och Centrum för Näringslivshistoria. Filmerna har producerats av Agaton Film och projektet har finansierats av familjen Erling-Perssons stiftelse.