Nytt på designarkiv

Årets Formbärare 2018 finns digitaliserade på designarkiv och innehåller bilder tillsammans med  juryns motiveringar.

Senaste omgången av de nominerade bidragen i Ung Svensk Form 2018 har registrerats och finns sökbara på designarkiv.  Det är bilder på bidragen tillsammans med utförliga beskrivningar och juryns kommentarer. Porträtt på deltagare och jurymedlemmar kompletterar designutmärkelsen.