Nytt på designarkiv 2016

Årets Formbärare 2016 finns digitaliserade på designarkiv och innehåller bilder tillsammans med  juryns motiveringar.

Senaste omgången av de nominerade bidragen i Ung Svensk Form 2016 har också registrerats och finns sökbara på designarkiv.  Det är bilder på bidragen tillsammans med utförliga beskrivningar och juryns kommentarer. Porträtt på deltagare och jurymedlemmar kompletterar designutmärkelsen.
 
Samtliga nominerade och premierade bidrag till Design S 2016 har registrerats och därmed blivit tillgängliga på designarkiv.