Swedishdesign.org - internationell presentationsarena för svensk design

Centrum för Näringslivshistoria och Svensk Form har tillsammans utvecklat en internationell presentationsarena för svensk design. Webbplatsen http://swedishdesign.org/ fungerar som ett verktyg för en internationell publik som söker information om svensk design.

Principen är att webbplatsen växer organiskt genom att användarna själva kan lägga in och uppdatera sina profiler. Besökarna kan sedan välja vad de vill läsa mer om, till exempel nyheter, redaktörens val, mest visade designer, senast inlagda profil, olika designdiscipliner, regioner och artiklar om svensk designhistoria. De designers – "contributors" – som registrerar på SwedishDesign.org blir dessutom en del av den svenska designhistorien, då databasen varje år sparas för framtiden.

Centrum för Näringslivshistoria som hanterar en av världens största samlingar av designarkiv erbjuder även webbplatsens "premium contributors" komplett digital hantering av digitalt arkivmaterial för framtida bruk och forskning.

Utvecklingen av SwedishDesign.org har tagit två år, och kommit till stånd tack vare generösa medel från Ragnar och Torsten Söderbergs stiftelser.