Hjälp och tips kring webbplatsen och dess register


Hjälp och tips kring webbplatsen och dess register.

Allmän sökning
I sökformuläret kan du under fliken ”Allmän” välja att visa ett av registren i dess helhet, eller göra en enkel frisökning i ett register. Välj sedan i träfflistan vilket register som du vill se resultat ifrån.

Frisökningen kan begränsas till en tidpunkt eller en period. Tidpunkter skrivs enligt modellen ”1945”, ”1945-06” (juni -45) eller ”1945-06-17” (17 juni 1945). För att söka på endast en tidpunkt eller år måste du skriva samma begrepp i både start- och slutfältet. De flesta bilder, böcker och arkivvolymer i registren är bestämda till ett visst år, men i de fall exakt år är okänt har de ofta registrerats med en period. Om du söker på perioden 1942-1955 får du exempelvis även träff på de bilder etc som har registrerats med den ungefärliga perioden 1952-1967. Söker du på en period får du också träff på alla bilder etc som har registrerats med ett exakt år.

Bakgrund till registren och avancerad sökning:
Svensk Forms Bildarkiv innehåller utställningsbilder, produktbilder, diabilder, diaserier och studiematerial. Ett urval av bilderna finns i bilddatabasen tillsammans med affischer, mönsterblad, artiklar ur FORM och arkivhandlingar. Bilderna är scannade högupplöst.

Sökning i registret över bilder:
I sökformuläret under fliken ”Bilder” kan du göra en avancerad och kombinerad sökning efter bilder. Alla bilder är kategoriserade utifrån vilket ämne i Svensk Forms verksamhet de representerar, och vilken typ av bild det är. I dropdownlistorna över Ämne och Material ser du vilka kategorier som finns i bilddatabasen. Du kan söka på tidpunkt eller period (se Allmän sökning ovan). Om du tidigare har sökt fram en bild som du har antecknat bildnumret (motiv-id) på, kan du söka fram just den bilden igen.

Utmärkt Svensk Form var en designutmärkelse som Föreningen Svensk Form arrangerade 1983-2002. Syftet med utmärkelsen var att uppmärksamma svensk formgivning, lyfta fram och diskutera begreppet god design samt stimulera tillverkare att satsa på produktutveckling med hjälp av design. Varje yrkesorganisation utsåg en representant till juryn. Svensk Form fick komplettera med en representant utanför styrelse och personal. Juryn bedömde produkter som tillverkats under det senaste året av designer och/eller tillverkare verksamma i Sverige. De produkter som uppfyllde juryns kriterier för god design premierades med utmärkelsen Utmärkt Svensk Form. Kring de utvalda produkterna gjordes en vandringsutställning som turnerade runt Sverige under drygt ett år. Bilderna i registret är oftast scannade lågupplöst ur kataloger.

Sökning i Utmärkt Svensk Form-registret:
I sökformuläret under fliken ”Utmärkt Svensk Form” kan du göra en avancerad och kombinerad sökning efter Utmärkt Svensk Form-bilder. Det här är egentligen också ett bildregister, men upplagt på ett annorlunda sätt för att passa registrets syfte att presentera pristagare i en tävling. Du kan söka på en viss produktkategori eller priskategori liksom namn på designer och uppdragsgivare m fl. Produktkategori placerar produkten i en mer generell kategori (t ex Textildesign), medan Typ av produkt avser mer specifika benämningar (t ex matta, ullmatta). Produktens namn syftar på dess officiella benämning (t ex ”Matta Samematta”).

Svensk Forms Bibliotek är ett referensbibliotek inom Svensk Forms områden möbler, belysning, konstindustriell formgivning, textil design, industriell design och grafisk design. Biblioteket omfattar även böcker, kataloger och småtryck inom närliggande ämnen som arkitektur, fotografi, hemslöjd, konst och konsthantverk.

Sökning i biblioteksregistret:
I sökformuläret under fliken ”Bibliotek” kan du göra en avancerad och kombinerad sökning i biblioteket. Du kan välja en viss publikationstyp eller gruppindelning, d v s ämne. Här kan man söka på det internationella standardnummer som tilldelas förlagsutgivna böcker ISBN (International Standard Book Number), eller regelbundet utkommande tidskrifter och seriella publikationer ISSN (International Standard Serial Number). Kom ihåg att skriva numren med bindestreck, t ex 91-7313-086-9.

Svensk Forms Samlingar finns på Svensk Form Skeppsholmen och innehåller föreningens verksamhetsberättelser, protokoll, Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen, Svenska Slöjdföreningens Tidskrift, tidskriften FORM, pressklipp, utställningskataloger och egna publikationer.

Svensk Forms Historiska Arkiv finns hos Centrum för Näringslivshistoria  och består av handlingar från 1845-1999. Det innehåller protokoll, stadgar, korrespondens, utställningar, lotterier, affischer, mönsterblad, modellregister, kassaböcker, pressklipp, filmer, ritningar, textilier, tapetprover mm.
Sökning i Arkivförteckningen:

I sökformuläret under fliken ”Arkiv” kan du göra en avancerad och kombinerad sökning i förteckningen över Svensk Forms Historiska Arkiv och Svensk Forms Samlingar. I en arkivförteckning presenteras alla volymer (t ex arkivkartonger) i arkivet indelade i serier. Du kan välja en särskild serie att söka på, t ex i kombination med sökning på tidpunkt eller period. Du kan frisöka på ord som förekommer i anmärkningsfält till volymer och serier. Särskilt volymanmärkningarna kan innehålla mycket information om vad som döljer sig i volymen.

För vidare frågor kring användning och forskning kontakta följande personer/institutioner:
Bildarkiv, Bibliotek och Svensk Forms Samlingar:
Anita Christiansen
Svensk Form
Besöksadress: Svensksundsvägen 13, Skeppsholmen

 Postadress: Box 204, 101 24 Stockholm
08-463 31 37
www.svenskform.se
bibliotek@svenskform.se

Svenska Slöjdföreningens/Svensk Forms Arkiv:
Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48-50
167 33 Bromma
Vx 08-634 99 00

Andra frågor kring bildregister och arkivförteckningar:
Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48-50
167 33 Bromma
Vx 08-634 99 00
www.naringslivshistoria.se
info@naringslivshistoria.se