Användarvillkor

1. Villkor avseende användningen av designarkiv.se

PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter du lämnar kommer att användas dels för att du skall kunna logga in och söka på designarkiv.se.

Du kan när som helst begära att dina uppgifter korrigeras eller raderas. Skriv till/kontakta/skicka e-post till  Svensk Form/Centrum för Näringslivshistoria. Du kan även begära att få information om vilka personuppgifter som behandlas rörande dig.

Personuppgiftsansvariga för behandling av dina uppgifter är Anita Christiansen/Svensk Form och Krister Hillerud/Centrum för Näringslivshistoria.

UPPHOVSRÄTT
Reproduktion, distribution, nyutgivning och återutsändning av material på  designarkiv.se är förbjuden utan medgivande. Svensk Form och Centrum för Näringslivshistoria ansvarar inte och har inga förpliktelser för material eller tillgång till material på annan webbplats med länk till eller från designarkiv.se.

OM COOKIES
Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389, 6 kap. 18 §) ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om 1) att webbplatsen innehåller cookies, 2) vad dessa cookies används till och 3) hur cookies kan undvikas.

Designarkiv.se använder cookies för inloggade användare.

På designarkiv.se används sessioncookies för att hålla reda på vem som är inloggad. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Vill du inte acceptera cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbplats innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

2. Copyright notice på designarkiv.se

Allt material som Svensk Form och Centrum för Näringslivshistoria har lagt ut på Internet skyddas av upphovsrättslagen. Det innebär bl.a. att allt återgivande av material eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd.

Material från designarkiv.se  får bara användas för privat bruk. All annan användning, t. ex. kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet fordrar upphovsmannens tillstånd. Såvitt gäller sådant material som Svensk Form och Centrum för Näringslivshistoria inte är upphovsman till äger tredje man upphovsrätten. Sådant material får inte återges utan respektive upphovsmans tillstånd.

Om det är oklart huruvida Svensk Form/Centrum för Näringslivshistoria eller annan äger upphovsrätten får vi be dig att kontakta  Svensk Form/Centrum för Näringslivshistoria, adress anges nedan, för vidare besked. 

Svensk Form
Svensksundsvägen 13
111 49 Stockholm
tel +46 8 463 31 30
fax +46 8 644 22 85

www.svenskform.se

info@svenskform.se

Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48-50
167 33 Bromma
Vx 08-634 99 00
www.naringslivshistoria.se
info@naringslivshistoria.se