Om CFN

Centrum för Näringslivshistoria (CFN) är ett näringslivshistoriskt centrum, med syftet att bevara och presentera näringslivets historia.

Med över 50.000 hyllmeter handlingar, 4 miljoner bilder, 500.000 ritningar och 10.000 föremål (mest produkt- och reklammaterial) finns här världens största samling av arkivalier och föremål rörande företagshistoria. Samlingarna kommer från mer än 7.000 aktiva och upphörda företag, från 1700-talet och fram till idag.

Centrum för Näringslivshistoria hjälper företag att ta hand om och använda sig av sin historia. Detta kan ske med hjälp av forskningsprojekt, intervjuer, utställningar, böcker, dvd-skivor och webbsidor. Centrum för Näringslivshistoria bistår forskare och allmänhet med källmaterial och kompetens, medverkar i projekt för att göra näringslivshistoria betydelsefull för skolelever samt ger ut egna tidskrifter och skriftserier.

Centrum för Näringslivshistoria är en ideell förening, till större delen självfinansierad. Styrelsen består av representanter för medlemsföretagen samt från arkiv, universitet och museer.

För mer information se www.naringslivshistoria.se

Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48-50, 167 33 Bromma
Tel 08-634 99 00,
E-post: info@naringslivshistoria.se
Öppet: 
9.00 – 16.00, lunchstängt 11.30 – 12.30