Om Svensk Form

Världens äldsta designorganisation - så beskrivs ofta Svensk Form, som fram till 1976 hette Svenska Slöjdföreningen. 1845, då föreningen bildades, betydde slöjd produktion i största allmänhet. Varför behövdes en förening för detta? Den Söndagsritskola för hantverkare som konstnären Nils Månsson Mandelgren startat 1844 hade en urusel ekonomi. En förening skulle kunna ge stöd. Skolan, nuvarande Konstfack, drevs av Slöjdföreningen fram till 1860, då staten tog över.

Snart grep föreningen tag i fler uppgifter, som att ansvara för Sveriges deltagande i internationella utställningssammanhang, publicera gratis mönsterblad till hantverkare runt om i landet, ge ut informationsskrifter om tillverkning, stödja unga konsthantverkare och formgivare med stipendier, öppna ett museum med pedagogiskt och stilhistoriskt ordnade föremål, som överlämnades till Nationalmuseum, och grunda en tidskrift 1905, som 1932 fick namnet Form.

Vardagsvarorna behövde en konstnärlig gestaltning, vara praktiska och enkla att sköta. "Konstnärerna till industrin" blev målen för den förmedlingsbyrå som föreningen startade 1914. Hemutställningen på Liljevalchs 1917 blev genombrottet med hundratals nya produkter - allt från dricksglas till hela rum avsedda för arbetarklass och lägre medelklass. Konstnärernas insatser ledde till en växande internationell uppskattning, bl.a. på den stora Paris-utställningen 1925, på Metropolitan i New York 1927, i Paris 1937, i New York 1939, på Triennalerna i Milano från 1948 och framöver, på vandringsutställningar i USA, Australien och under senare decennier runt om i världen.

På 1940-talet kom konsumenternas behov och kunskaper i fokus. Bo-kommitténs kurser runt om i landet startade 1944. Året dessförinnan, 1943, hade föreningen inrättat tre sektioner för respektive konsumenter, producenter och formgivare. Föreningens lokalavdelning i Malmö sedan 1945, nuvarande Form/Design Center, blev sinnebilden för hur en livsbefrämjande och barnvänlig konsumtion skulle kunna vara. 1970 formulerade en ledare i Form de pedagogiska ambitionerna så här: "Vad Slöjdföreningen strävat efter är emellertid inte att lyfta pekpinnar [Š] ge konsumenterna möjligheter till jämförelsen och att stimulera till kritiska reflektioner."

Utställningarna har debatterat behoven i samhället. Stockholmsutställningen 1930 med ett omfattande funktionalistiskt program. Jubileumsutställningarna i Stockholm och Göteborg 1945 tog upp bostadsbehov och bofrågor. Helsingborgsutställningen 1955 - H55 - lyfte fram efterkrigstidens nya moderna livsmönster. Konsthantverksutställningen Form Fantasi på Liljevalchs 1964 uttryckte en längtan efter lekfullhet och sinnlighet. På 1960-talet var den offentliga miljön i fokus och på 1970-talet diskuterades livskvalitet och ekologiska frågor - gestaltade bl.a. i utställningen Vara&Undvara på Kulturhuset i Stockholm.

Men alltför få industrier använde sig av professionella designer. Juryurvalet Utmärkt Svensk Form under åren 1983-2002 var ett sätt att lösa denna brist. Både designer och tillverkare skulle uppmärksammas. 1985 invigdes Design Center i Stockholm med utställningen "Därför Design". Design gäller inte bara produkter utan också hur man kommunicerar med omvärlden, något som utställningen NordForm90 i Malmö 1990 bl.a. visade. Kunskaperna om design måste spridas. 1999 fick Svensk Form ett treårigt nationellt uppdrag för att öka allmänhetens och myndigheters insikter om designens betydelse. Därför flyttade Svensk Form år 2000 till Skeppsholmen i Stockholm för att få en publik arena. Två år senare tilldelades föreningen ett statligt anslag för att skapa en mötesplats för form och design. 2005 utsågs av regeringen till Designår. Kampanjkontoret drevs av Svensk Form och resultatet blev drygt 1 600 projekt över hela landet.

 2006 lanserades den nya utmärkelsen Design S - Swedish Design Award tillsammans med SVID och Sveriges Reklamförbund. Utmärkelsen fokuserar på designens problemlösande funktion och genomförs vartannat år. Styrelsen antog hösten 2010 en ny strategi för de närmaste åren: att satsa på Form och internationalisering.  

För mer information se www.svenskform.se

Svensk Form
Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm 
Tel 08-463 31 30
E-post: viktor.arlemalm@svenskform.se