Samarbetspartners

Arkitekturmuseet - samarbete kring tillgängliggörande av förteckningar över fotografiskt material som donerats av Svensk Form till Arkitekturmuseet.

Nationalmuseum - samarbete kring tillgängliggörande av fotografier som donerats av Svensk Form till Nationalmuseum och digitalisering av arkivförteckningar över enskilda formgivares arkiv hos Nationalmuseum.