Om Designarkiv

Projekt Designarkiv initierades år 2000 av Svensk Form. Syftet var att digitalisera stora delar av Svensk Forms arkiv, bildarkiv och bibliotek till en forskningsdatabas inom form och design, tillgänglig via internet. Resultatet i form av en webbplats lanserades 2005 tack vare finansiering från Riksbankens Jubileumsfond.

Nuvarande Designarkiv är ett samarbete mellan Svensk Form och Centrum för Näringslivshistoria. Ytterligare samarbetspartner finns, såsom Nationalmuseum och Arkitekturmuseet. Målsättningen är att fortsätta utbyggnaden med ytterligare sökbara designrelevanta arkiv via aktiva samarbeten och länkar.

Designarkivet består av:

Arkiv - förteckningar över bland annat Svensk Forms arkiv och föreningens donerade bildsamlingar hos Nationalmuseum, Nordiska Museet och Arkitekturmuseet; förteckningar över arkiv från enskilda formgivare, företag och organisationer förvaltade av Centrum för Näringslivshistoria, såsom Lars Lallerstedt, Johan Huldt/Innovator och NK Triva; förteckningar över enskilda arkiv på Nationalmuseum, såsom Astrid Sampe och Elsa Gullberg.

Bibliotek - register över alla böcker, kataloger och skrifter i Svensk Forms referensbibliotek inom ämnen som t.ex. möbler, belysning, konstindustriell formgivning, textil design, industriell design och grafisk design.

Bilder - digitaliserade fotografier, affischer, kataloger, mönsterblad, pressklipp och andra arkivhandlingar ur Svensk Forms arkiv och ur arkiv förvaltade av Centrum för Näringslivshistoria och fotografier från samlingar hos Nationalmuseum donerade av Svensk Form. Bland fotografierna finner du bland annat bilder från utställningar, porträtt av formgivare och bilder av samtliga produkter belönade med designutmärkelsen Utmärkt Svensk Form.

Artiklar - register över alla artiklar i tidskriften FORM från 1905-2018.

Film - ett urval filmer från Svensk Form respektive Centrum för Näringslivshistorias samlingar. Bland filmerna finns bland annat utställningsdokumentationer, designprocesser och porträtt av äldre nyckelpersoner  inom svensk formgivning.

Forskningsdatabasen har producerats av Centrum för Näringslivshistoria och Svensk Form. Teknik och grafik på webbplatsen har utförts av webb-byrån Winston. Denna version av webbplatsen lanserades 2008.